กิจกรรม

หลวงพ่อไพรินทร์ ( พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน )
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
พ.ศ.2554 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พ.ศ.2555 เป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดสังฆทาน ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานสงฆ์
วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2559  อายุ 67 ปี พรรษา 38 ( 2559 )

สำนักป่าหิมวันวนาราม สาขาวัดสังฆทาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร

แท็กซี่คุณธรรม เรียกได้ตลอดปลอดภัย หายห่วง ผ่านการอบรมคุณธรรม จากวัดสังฆทานเรียบร้อย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประธานอนุญาตให้ พระราชวิสุทธิประชานาถ ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พระครูปลัดไพริทน์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน และ ผู้ดำเนินรายการธรรมข้างถนน คณะ NBT11 เข้ากราบสักการะ

สวดมนต์ข้ามปีวัดสังฆทาน 2560

ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน ประจำเดือรมีนาคม 2561 วันที่ 10 มีนาคม 2561

สวดมนต์แปลของวัดสังฆทาน ทำวัตรเช้า สวดมนต์แปลของวัดสังฆทาน ทำวัตรกลางวัน สวดมนต์แปลของวัดสังฆทาน ทำวัตรเย็น

ปลูกป่าเขื่อนมูลบน วัดสังฆทาน

งานประจำปี พิธีอัญเชิญแห่พระบรมสารีริกธาตุ วัดสังฆทาน สัปดาห์วิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

บวชเนกขัมมะวัดสังฆทาน คอร์สปฏิบัติธรรมปิดวาจา ทั้ง 4 แห่ง วัดสังฆทาน บ้านสว่างใจ สวนซิโนทัย ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ

งานสวดอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

งานบูชาครูบาอาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน ของทุกปี

สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 รับสมัคร 24-25 มีนาคม 2561 บวชบรรพชา 1 เมษายน 2561

ธรรมยาตรา ตามรอยครูบาอาจารย์ นนทบุรี-สุพรรณบุรี วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม

02-4961164

02-4961240

Powered by MakeWebEasy.com