การบวชพระวัดสังฆทาน

Last updated: 23 ธ.ค. 2563  |  5301 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบวชพระวัดสังฆทาน

การขอบรรพชา – อุปสมบท
*************************************************

- บุคคลทั่วไป / ผู้ที่ว่างงาน / ทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน
(งานส่วนตัว)หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป และวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัด
ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ( ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย ๓๐ วัน )
- ผู้ที่ทำงาน เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆรวมถึง
นักศึกษา ที่ต้องลาบวช มีระยะเวลาบวชน้อย ต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดง
**เปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร
พร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 ( ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย ๑๕ วัน )

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช คือ
๑. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ (นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา แนบบัตรนักศึกษา)
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อในเอกสารต่างๆที่ยื่นไม่ตรงกัน)
๔. ใบลางานสา หรับผู้ที่ทำงาน เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆ
๕. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง ๒ ใบ ( ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน )
๖. ใบรับรองแพทย์ แสดง (๑)ผลตรวจสุขภาพ (๒)ผลตรวจเลือด HIV
 และ (๓)สารเสพติด (๔) ไวรัสบีตับอักเสบ(ตรวจไม่เกิน ๑ เดือน)
๗. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง ๑ ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์
สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร บนอุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สังฆทานนิวส์ ๐๒ ๔๙๖ ๑๒๖๖
 
ข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรรู้ก่อนมาบรรพชา/อุปสมบท

1. ก่อนมาสมัคร ควรสะสางงานหรือธุระกิจการงานหรือกิจการต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนเมื่อมาบวชแล้ว
ไม่อนุญาตให้ลาศีลออกไปทำกิจธุระต่างๆหรือออกนอกวัดอีกโดยเด็ดขาด 
ยกเว้นครูบาอาจารย์ใช้ทำธุระภายนอกวัดหรือจำเป็นจริงๆให้แจ้งพระพี่เลี้ยงก่อน

2. ต้องมาสมัครในวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นหากมาสมัครหลังจากวันที่กำหนดจะต้องให้รอรุ่นต่อไป
หรือจะสมัครใจบวชเป็นผ้าขาวสร้างบารมีก่อนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพระพี่เลี้ยง พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน

3. ต้องมาโกนหัวบวชเป็นผ้าขาวหรือนาคถือศีล 8 ก่อนตามระยะเวลาที่กำหนด 
(ถ้าไม่มีใบลางาน ต้องมาก่อนอย่างน้อย 1 เดือนมีใบลางานอย่างน้อย 15 วัน)

4. ควรที่จะขอขมาลากรรมกับบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้ที่เคยเลี้ยงดูผู้ที่เราเคยร่วมเกินกันและกัน
ให้อโหสิกรรมกันให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นกรรมต่อกัน

5. เมื่อมาเป็นผ้าขาว จะต้องฝึกฝนตนอย่างหนัก เพื่อลดทิฏฐิมานะ จะต้องปฏิบัติตาม 
และเชื่อฟังพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัดต้องเคารพครูบาอาจารย์อยู่เป็นนิจ ถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ 
หรือยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องให้ฝึกฝนอบรมต่อไปอีกโดยอาจจะพิจารณาให้เป็นเณรหือเป็นผ้าขาวต่ออีก
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมู่คณะและพระพี่เลี้ยง

6. ญาติของผ้าขาวไม่ควรมาเยี่ยมบ่อยจนเกินควรและควรให้เขาสมัครใจบวชด้วย จิตศรัทธาของตัวเอง โปรดอย่าชักนำ

7. ห้ามมิให้ญาติเอาสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาติมาให้ผ้าขาวไว้ใช้ เช่น เงิน หนังสือต่างๆ วิทยุCD โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมฯเป็นต้น

8. ห้ามมิให้ญาตินำอาหารหรือปานะและของใช้ต่างๆ ที่เกินความจำเป็นมาเก็บหรือแอบใช้ในที่พักส่วนตัว
ให้ใช้เป็นส่วนกลาง ถ้าญาตินำมาให้พึงถวายเป็นของกลางสงฆ์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนได้ใช้เหมือนกัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้