บทความทั้งหมด

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี 2

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ บ้านแสนสุข

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ พระในบ้าน

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ กตเวทิตา วัดสังฆทานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รับสมัครบวชเนกขัมมะปฏืบัติธรรม ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงโรคโควิด-19 ป้องกันตัวเองสวมแมส ล้างมือ งดการออกจากบ้านน้อยที่สุด รับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมSBBTV ได้ที่ จานดาวเทียม ระบบ KU-BAND PSI-119 facebook : วัดสังฆทาน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ https://www.facebook.com/Watsanghatha... website : www.watsanghathan.com Youtube channel : / @buddhism1124 ติดต่อสอบถามสำนักงานวัดสังฆทาน 02 -4961-240 , 02-4961-164 ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสตัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี....สมาธิ ไม่เห็นเป็นใจ

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี สมาธิ รู้..เฉย

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ หมอเทวดาคือ....สติวัดสังฆทาน นนทบุรี

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....ธรรมจักษุ

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน นนทบุรี

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....แสวงหาธรรม

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....ผู้ถึงธรรม

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....อยู่กับโลก

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....จะทำตอนไหน

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....ยังไม่พอ

คำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญดญ วัดสังฆทาน นนทบุรี พลังศรัทธา

คำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญดญ วัดสังฆทาน นนทบุรี พลังกรรม

คำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญดญ วัดสังฆทาน นนทบุรี เป็นกลางอย่างไร

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ สอนธรรม เรื่องกลกรรม

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....หัดไม่โกรธ ติดต่อสอบถามสำนักงานวัดสังฆทาน 02 4961240,02 4961164 ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสตัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....ตัวไกล..ใจใกล้ ติดต่อสอบถามสำนักงานวัดสังฆทาน 02 4961240,02 4961164 ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสตัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

ฟังนะ ฟังธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ.....คิดเป็นทุกข์ ติดต่อสอบถามสำนักงานวัดสังฆทาน 02 4961240,02 4961164 ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสตัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งานตักบาตรพระกรรมฐาน ณ วัดสังฆทาน

รับปฏิบัติธรรม เนกขัมมะ ทุกวันไม่มีวันหยุด ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อพยันย์ 27-11-2565 สำนักสงฆ์ธรรมชัย สิริมงคล สุพรรณบุรี

งานสลายสรีระสังขารท่านเจ้าคุณชั้นราช พระราชวชิรานุวัฒน์ (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน) สายบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประวัติ หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ************************* หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร มีนามเดิมว่า อำนวย รตนเพชรมณี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2483 ที่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเตี่ยอู๋ และนางเงียบ รตนเพชรมณี ครอบครัวมีอาชีพทำไร่ทำนา ท่านเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลพิพัฒน์พิทยาคาร บ้านบางแก้ว เรียนจบแล้วได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงควายกลางทุ่ง แม้จะอยู่ในวัยเด็กแต่มีนิสัยรักสงบ และเกรงกลัวบาป

ปฏิปทาการดำเนินของท่านพระอาจารย์วิชัย เขมิโย ชื่อเดิม “วิชัย คล่องแคล่ว” เกิดวันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ (สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปด) ณ ที่บ้านหินลาด ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรคนที่ ๓ ของนายบัว นางกอง คล่องแคล่ว (สำหรับคุณแม่บวชเป็นแม่ชีอยู่ด้วยขณะนี้) พ่อนั้นตายเสียตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุได้ ๑ ขวบกว่า ๆ อาชีพเดิมของบิดามารดา คือการทำนาตามบรรพบุรุษหลายชั่วคน เมื่อตอนเล็ก ๆ ข้าพเจ้าชอบอยู่กับยาย คือแม่เอาข้าพเจ้าไปฝากยายไว้ซึ่งอยู่คนละบ้าน เพราะแม่ของข้าพเจ้าท่านได้ไปแต่งงานใหม่ ทำให้ข้าพเจ้ากับน้องได้ไปอยู่กับยาย

ทอดกฐินวัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม เป็นวัดที่สงบ สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากครับ พระอาจารย์ธิปกรณ์ สุขิโต, เจ้าอาวาสเป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีเมตตาธรรมสูงมากครับ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ มีดำริให้วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม เป็นสถานที่ปฏิบัตธรรมสำหรับ พระภิกษุ สามเณร ญาติโยม ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาความสงบทางจิตใจ

พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน วัดสังฆทาน นนทบุรี

วัดสังฆทานขอน้อมถวายความอาลัยแด่พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ.(หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) วัดอโศการาม

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน นนทบุรี

เพลงเพื่อสมาธิ ธาราแห่งธรรม วัดสังฆทาน นนทบุรี

วัดสังฆทาน สัปปายะสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ) วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ

วัดสังฆทาน สัปปายะสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ) วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ

วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม เป็นกรณีพิเศษ หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม เป็นศิษย์ในพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และได้รับมอบหมายจากพระธรรมวิสุทธิมงคล (ญาณสมฺปนฺโน) ให้เป็นผู้ดูแลสวนแสงธรรม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ “คนที่มาวัดสังฆทานต้องเตรียมใจว่าไม่ได้มาสบาย กินอาหารมื้อเดียวปฏิบัติจริงจัง แต่หากเราตั้งใจดีแล้ว ความลำบากก็ไม่ใช่อุปสรรค เรามาลำบากแค่กาย แต่ใจเราสงบ ก็นับว่าคุ้มค่า”

วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทานกล่าวถึงประวัติว่าเดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง มีเพียงพระพุทธรูปหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในศาลาไม้มุงสังกะสี สาเหตุที่ชื่อว่าวัดสังฆทาน เนื่องจากทุกปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น มักนิมนต์พระสงฆ์จากวัดข้างเคียงมาที่ศาลาเพื่อถวายสังฆทานเป็นกุศโลบาย ให้ทุกคนมาช่วยกันทำความสะอาดวัดปีละครั้งจากนั้นในปี พ.ศ. 2511 หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ อดีตเจ้าอาวาส ธุดงค์ผ่านมาและเห็นว่ามีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการภาวนา แต่ท่านคิดว่าตนเองยังมีบารมีไม่มากพอ จึงเดินทางไปปฏิบัติธรรมต่อที่เขาถ้ำหมี จังหวัดสุพรรณบุรี และถ้ำกะเปาะ จังหวัดชุมพร ประมาณ 6 ปีแล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดสังฆทาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้