กิจกรรม

พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข (ลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) เจ้าอาวาส วัดป่าไชยชุมพล ต. สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์...

พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย )วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย งานทองเหลืองหล่อรูปเหมือนองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบางแสม บางประกง ฉะเชิงเทรา อนุโมทนาสาธุ

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ ต.คลองพูล อ.คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

พระภัทรสีลคุณ (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) วัดป่าพระธาตุเขาน้อย จังหวัดราชบุรี

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร 081-454-8658 ประวัติพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เดิมชื่อ สุชิน นามสกุล ศรีสลวย เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ที่บ้านคลอง 17 ม.9 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บิดาชื่อนายศิริ ศรีสลวย มารดาชื่อ นางทวี ศรีสลวย อาชีพทำนา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดรามัญ คลอง17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิิงเทรา โดยมีพระครูโกวิทย์ ธรรมคุณ วัดรามัญเป็นอุปัชฌาย์ พระครูสุนทร บรรเจิด วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวินัยมุนี วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านออกปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่ตามป่าช้าตามเขา จนกระทั่งเดินทางมาพบ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก พ.ศ. 2519 ท่านมาอยู่กับท่านพ่อเฟื่อง โชติโก วัดธรรมสถิต เพื่อดูแลช่วยเหลือการสร้างพระเจดีย์ และสร้างพระพุทธรูปปรางนาคปรกหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 27 เมตร หนัก 700 ตัน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใหญ่ที่สุดในโลก พ.ศ. 2522 สร้างเจดีย์และพระพุทธรูปเสร็จ พ.ศ. 2529 ท่านเดินทางไปที่กรุงเทพฯ เพื่อรับศพของท่านพ่อเฟื่องโชติโก ที่นำมาจากฮ่องกง กลับมาเมืองไทย แล้วนำศพท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ไปให้ศิษยานุศิษย์ วัดอโศการามสวดพระอภิธรรมและคารวะเป็นเวลาเกือบ 1 ปี จึงนำกลับมาบำเพ็บกุศลที่วัดธรรมสถิต ต่ออีก 7 วันก็ครบ 1 ปีเต็มแล้วบรรจุไว้ที่วัดธรรมสถิตจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์สุชิน เดินธุดงค์ไปชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่กับชาวเขาเผ่าต่างๆเป็นเวลาประมาณ 5 ปี พ.ศ. 2536 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท สั่งให้พระอาจารย์สุชินมาสร้างกุฏิใหม่แทนหลังเก่าซึ่งผุพัง และสั่งให้สร้างพระเจดีย์ให้ด้วยจนเสร็จ กลับมาจำพรรษา วัดธรรมสถิต 3 ปีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตแทนท่านพ่อเฟื่อง โชติโก เมื่อปี พ.ศ. 2539 หลักธรรมคำสอน ให้พิจารณาตามหลักอานาปานสติ ดูลมหายใจเข้าออก ดูธาตุทั้ง 6 มีดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ให้รวมเป็นหนึ่งเดี่ยวจะทำให้เกิดพลัง เมื่อมีพลังแล้วใช้จิตเพ่งจิต จนเกิดความรู้ขึ้นในกายและในจิตเต็มบริบูรณ์ เกิดอำนาจพลังแห่งปัญญา รู้ตามสภาวะแห่งความเป็นจริงเห็นความเป็นทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา เรียกว่าไตรลักษณ์ เมื่อรู้แล้วให้ปล่อยความรู้ทั้งหมดทั้งทางโลก และทางธรรม ไม่ให้เหลือแม้กระทั่งปัจจุบันมุ่งเข้าสู่แดนพระนิพพานได้อย่างแน่นอน

วัดสังฆทาน นนทบุรี

วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี Wat Sanghathan (คลิปฉบับเต็ม) full เที่ยวไทย YPT วัด" อาจเป็นสถานที่ห่างไกลยามมีสุข แต่ปลายทางชีวิตของคนพุทธทุกคน คือประตูแห่งการจากลาของร่างกาย เข้าวัดสร้างบุญเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะหมดลงเมื่อใด

วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นวัดป่ากลางเมือง ที่ร่มรื่น ยึดมั่นแนวปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จนเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนอย่างมาก

งานบุญหล่อปูนพระพุทธมุณีศรีสังข์วาลย์และทอดผ้าป่าบวชเนกขัมมะ ณ วัดป่าน้ำตกเขมโก สุพรรณบุรี 6.12.2563

วัดป่าปทุมรัฐ งานหล่อพระประธาน

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุชาติ สงวนสินธ์ โยมบิดาของพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพงษ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ณ.เมรุชั่วคราววัดป่าไชยชุมพล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ************ ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ ณ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร รายนามพระเถระที่นิมนต์มีดังนี้ 1. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป้าสีห์พนมประชาคม สกลนคร พรรษา 70 2. พระครูวีรธรรมคุณ (อินตอง สุภวโร) วัดป่าวีระธรรม สกลนคร พรรษา 63 3. พระราชสุเมธี (เหลี่ยม/กิตติกร สุจิณโณ) วัดภูตูมวนาราม เลย พรรษา 60 4. พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (ศรี สิริธโร) วัดป่าโนนทองอินทร์ อุดรธานี พรรษา 60 5. หลวงพ่อทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ พรรษา 60 6. พระครูโสภณสมณกิจ (บุญจันทร์-ดำ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อุดรธานี พรรษา 59 7. หลวงพ่อเสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว บึงกาฬ พรรษา 59 8. พระครูอุดมญาณโสภณ (หลอ นาถกโร) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) สกลนคร พรรษา 58 9. พระครูพันธสมณวัฒน์ (ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม หนองบัวลำภู พรรษา 57 10. พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺตปุญโญ) วัดป่าอริยวงศาวาส ราชบุรี พรรษา 57 11. พระครูกิตติปัญญาคุณ (สวาท ปัญญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จันทบุรี พรรษา 56 12. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี พรรษา 55 13. พระวิมลศีลาจารย์ (อำนวย ภูริสุนทโร) วัดบรมนิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 55 14. หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนาราม เลย พรรษา 55 15. พระมหาสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม สมุทรปราการ พรรษา 55 16. หลวงพ่อคลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี พรรษา 53 17. พระครูบริหารสมาธิคุณ (คำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี พรรษา 53 18. พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน กันฺตสีโล) วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ สกลนคร พรรษา 52 19. หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร พรรษา 51 20. พระครูโสภณธรรมสุนทร (เลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร พรรษา 51 21. พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล) วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์ พรรษา 51 22. หลวงพ่อลี ถาวโร วัดป่าหนองทัพเรือ พิษณุโลก พรรษา 50 23. พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส อุดรธานี พรรษา 50 24. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ (เติมศักดิ์ ยุตตธัมโม) วัดป่าดงพระ สกลนคร พรรษา 50 25. หลวงตาแยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) บึงกาฬ พรรษา 50 26. พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ระยอง พรรษา 49 27. พระครูสุจิณณานุวัตร (หนูพิน ฐานุตตโม) วัดป่าโนนสีทอง อุดรธานี พรรษา 49 28. พระครูนิวิฐสมณวัตร (นงค์ ปคุโณ) วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น พรรษา 48 29. พระครูวัชรธรรมจารย์ (จิรวัฒน์ อัตตรักโข) วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์ พรรษา 48 30. หลวงพ่อจิตจำลอง ธนปาโล วัดป่าบ้านบ่อร้าง สกลนคร พรรษา 48 31. พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท สิรสนิทโท) วัดป่าคีรีเขต จันทบุรี พรรษา 47 32. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (จื่อ พันธมุตโต) วัดเขาตะเงาะอุดมพร ชัยภูมิ พรรษา 46 33. หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) อุดรธานี พรรษา 45 34. พระครูสังฆรักษ์อ่อนสี ธัมมโชโต วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ พรรษา 45 35. หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร อุดรธานี พรรษา 45 36. พระครูกิติธรรมสาร (ก่อเกียรติ ธัมมิโก) วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดป่าเขาน้อยสามผ่าน) จันทบุรี พรรษา 44 37. พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ เมตฺตจิตโต) วัดป่าสำราญนิเวศ อำนาจเจริญ พรรษา 44 38. พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (ประเสริฐ สิริคุตฺโต) วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อุบลราชธานี พรรษา 43 39. หลวงพ่อชัยนาท อโสโก วัดป่าเขาผา เพชรบูรณ์ พรรษา 43 40. พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน วัดสังฆทาน นนทบุรี พรรษา 42 41. พระครูโชติคุณาภรณ์ (ประครอง โชติกโร) วัดดอนม่วย สกลนคร พรรษา 41 42. พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม วัดป่าเขาลม ชัยภูมิ พรรษา 36 43. พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (มงคล กิตฺติมงฺคโล) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 35 44. พระอาจารย์สุวัฒน์ มหคฺโม วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ พรรษา 35 45. พระอาจารย์ศักดิ์ชาย อาโล วัดอโศการาม สมุทรปราการ พรรษา 25 46. พระมหาเกรียงศักดิ์ ฐิปตโสโต วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ พรรษา 25 47. พระอาจารย์อนันท์ กิจจากาโร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 25 สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพ/สาขาสว่างแดนดิน ชื่อบัญชี พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ บัญชีเลขที่ 413-0-68234-9 สอบถามเพิ่มเติมและจองโรงทานได้ที่คุณหม่ำ โทร 065-951-6990 และ 081-714-5482 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตเป็นกุศล,ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดังกล่าวมานี้เจริญพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ สาธุๆๆค่ะ

รับชมได้ที่ จานดาวเทียม ระบบ KU-BAND PSI-119 facebook : วัดสังฆทาน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ https://www.facebook.com/Watsanghathan www.watsanghathan.com ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสคัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม วัดสังฆทาน ฟังธรรม 24 ชั่วโมง

ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน ประจำเดือรมีนาคม 2561 วันที่ 10 มีนาคม 2561

เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ ในช้วงเวลามีงานสำคัญๆ หรือเวลามีพระมาพำนักวัดสังฆทาน ความคืบหน้าการก่อสร้างตัวอาคารใกล้จะเสร็จแล้วครับ ด้านในกำลังตกแต่งทางสีด้านนนอกก็ทาสีแล้วหน้าต่างก็ได้ติดตั้งแล้วบางส่วน หลังคาโครงเหล็กก็เสร็จแล้วรอหลังคา การก่อสร้างก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ยังขาดปัจจัยอีกเยอะครับในการตกแต่งและหลังคาก็ต้องใช้มาก รวมถึงห้องน้ำก็ต้องมีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ท่านที่จะร่วมบุญการสร้างศาลาสวรรคาลัย สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 408 447 470 4 ชื่อบัญชีวัดสังฆทาน ติดต่อสอบถามหรือร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน 02 496 1240 สาธุครับ

งานสวดอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้