กิจกรรม

วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม เป็นกรณีพิเศษ หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม เป็นศิษย์ในพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และได้รับมอบหมายจากพระธรรมวิสุทธิมงคล (ญาณสมฺปนฺโน) ให้เป็นผู้ดูแลสวนแสงธรรม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ “คนที่มาวัดสังฆทานต้องเตรียมใจว่าไม่ได้มาสบาย กินอาหารมื้อเดียวปฏิบัติจริงจัง แต่หากเราตั้งใจดีแล้ว ความลำบากก็ไม่ใช่อุปสรรค เรามาลำบากแค่กาย แต่ใจเราสงบ ก็นับว่าคุ้มค่า”

วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทานกล่าวถึงประวัติว่าเดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง มีเพียงพระพุทธรูปหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในศาลาไม้มุงสังกะสี สาเหตุที่ชื่อว่าวัดสังฆทาน เนื่องจากทุกปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น มักนิมนต์พระสงฆ์จากวัดข้างเคียงมาที่ศาลาเพื่อถวายสังฆทานเป็นกุศโลบาย ให้ทุกคนมาช่วยกันทำความสะอาดวัดปีละครั้งจากนั้นในปี พ.ศ. 2511 หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ อดีตเจ้าอาวาส ธุดงค์ผ่านมาและเห็นว่ามีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการภาวนา แต่ท่านคิดว่าตนเองยังมีบารมีไม่มากพอ จึงเดินทางไปปฏิบัติธรรมต่อที่เขาถ้ำหมี จังหวัดสุพรรณบุรี และถ้ำกะเปาะ จังหวัดชุมพร ประมาณ 6 ปีแล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดสังฆทาน

งานตักบาตรพระกรรมฐาน ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามสำนักงานวัดสังฆทาน 02 4961240,02 4961164 ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสตัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

รณชัย ถมยาปริวัฒน์ "อ๊อด คีรีบูน" นักร้องดังในยุค 80 ได้เสียชีวิตลง ณ วัดเขมภิรตาราม

หนึ่งเดียวในโลก MV ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0๒๔๙๖๑๒๔0 วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑.วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0๒๔๙๖๑๒๔0 ๒.สำนักปฏิบัติธรรมป่าช้าบุ่งมะแลง ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร 0๘๗๒๕๗๖๕๑๔ วันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑.วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร ๐๘๙๕๑๐๔๗๓๗ (เช้า) ๒.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรวังน้ำเขียว ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร ๐๙๗๑๙๒๖๑๔๕ (ช่วงบ่าย) ๓.วัดถ้ำเขาวง ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร ๐๘๗๘๔๕๗๑๖๓ ๔.วัดป่าดงมะตาว ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร ๐๘๗๙๕๖๙๑๔๕ ๕.ที่พักสงฆ์บุญสัมฤทธิ์ ต.ทับหลวง อ. หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทร ๐๘๖๘๙๙๓๑๒ วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑.วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี โทร ๐๘๑๖๕๕๙๘๘๒ ๒.วัดหนองโบสถ์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทร ๐๘๖๓๒๕๗๙๗๕ ๓.วัดเขาแตงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร ๐๘๑๗๐๔๗๑๐๕ ๔.สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร ๐๙๓๒๓๒๕๙๕๕ ๕.วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ๖.สำนักป่าวิโมกขธรรม ต.คลองไผ่ อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา ๗.ที่พักสงฆ์ป่าหนองแฝก ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร ๐๘๑๔๙๔๕๓๕๕ ๘.วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ๙.วัดป่าภาวนาวิเวก จอมบึง ราชบุรี ๐๘๑๙๔๘๑๘๙๕ วันเสาร์์์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร ๐๘๖๐๔๓๕๕๒๒ ๒.วัดบ้านพลับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันอาทิตย์์์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.วัดหนองบัว ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร ๐๘๙๑๑๗๒๔๖๖ ๒.ที่พักสงฆ์ป่าลันวา ต.บางพระ อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร ๐๘๑๕๗๘๘๒๑๘ ๓.วัดป่าแดง ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร ๐๘๔๘๑๓๑๓๘๔ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.วัดสองพี่น้อง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร ๐๘๑๓๔๒๙๐๒๗ ๒.วัดต้นตาลโตน ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่่ โทร ๐๘๖๑๘๕๘๙๓๕ ๓.สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรม. คีรีรัฐนิคม อำเภอ คีรีรัฐนิคม, สุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์์์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร ๐๘๖๘๙๓๑๒๕ ๒.ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีี ๓.วัดหลวงขุนวิน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร ๐๘๑๙๕๑๒๐๕๘ ๔.วัดอุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๐๕๕๕๖๑๐๖๙ วันอาทิตย์์์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.โครงการธรรมรักษ์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ************ ขอเชิญญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและสาขา ประจำปี 2564 ติดต่อสอบถามสำนักงานวัดสังฆทาน 02 4961240,02 4961164 ร่วมบุญเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและสาขาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสตัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

31-12-61 พิธีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี

ประวัติเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน

วัดสังฆทาน นนทบุรี หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก สอนธรรม

วัดสังฆทาน นนทบุรี วันวาน ธรรมะสว่างใจ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ชมอารยธรรมอินเดีย ท่องแดนพุทธภูมิ

วัดสังฆทาน นนทบุรี หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ชมอารยธรรมอินเดีย ณ แม่น้ำคงคา

พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จันทโชโต) วัดอรัญพรหมาราม ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา.

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต วัดป่าสุขใจ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

หล่อยอดฉัตรทองคำเจดีย์วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ (หลวงปู่ดำ สีลคุโณ) อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

หล่อยอดฉัตรทองคำเจดีย์วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ (หลวงปู่ดำ สีลคุโณ) อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

หลวงปู่ประเสริฐเมตตาแสดงธรรมในงานมุฑิตาจิตครบรอบอายุ 95 ปี หลวงปู่ปั่น สมาหิโต ณ.วัดป่าศิริดำรงวนาราม จ.สกลนคร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานผ้าไตรและไม้จันทน์ ในงานฌาปนกิจศพหลวงพ่อพระอธิการวิเชียร ผาสุโก (อ่อนคล้าย) อายุ 85 พรรษา 63 อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 17.30 น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ▫️ประธาน พิธีฌาปนกิจศพ พระอธิการวิเชียร ผาสุโก อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และคณะสงฆ์วัดสังฆทานนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโนเจ้าอาวาสร่วมงาน

รับพรปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2564 พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน สาธุ วัดสังฆทานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม งดรับสมัครบวชเนกขัมมะปฏืบัติธรรม ช่วงโรคโควิด-19 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศพ้นภัยโรคโควิค-19 ป้องกันตัวเองสวมแมส ล้างมือ งดการออกจากบ้านน้อยที่สุด รับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมSBBTV ได้ที่ จานดาวเทียม ระบบ KU-BAND PSI-119 facebook : วัดสังฆทาน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ https://www.facebook.com/Watsanghatha...​ website : www.watsanghathan.com ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสคัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ "สติปัฏฐาน ๔ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน สาธุ

งานพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดป่านาคนิมิตต์ 28 มีนาคม 2564 วัดป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครพระมหาธาตุเจดีย์วัดป่านาคนิมิตต์ สืบเนื่องจากวัดป่านาคนิมิตต์นั้นเป็นมงคลสถานดั้งเดิมที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์กันตสีโลมหาเถระ และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ได้มาพักรุกขมูลครั้งออกเดินธุดงค์มาแถบจังหวัดสกลนคร โดยท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ได้เดินธุดงค์มาพำนักปักกลดเป็นรูปแรก ณ เสนาสนะป่าบ้านนามน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จากคำปรารภขององค์หลวงปู่อว้าน เขมโก ได้กล่าวว่า “เดิมทีแนวเขตที่ดินของวัดนั้น ทางด้านทิศเหนือมีตอไม้ต้นจิกใหญ่ ส่วนด้านทิศใต้มีโพนจอมปลวกใหญ่ จากแนวเขตนี้มาทั้งหมดนั้นคือที่ดินของวัดป่านาคนิมิตต์ เมื่อครั้งพระอาจารย์เสาร์เดินธุดงค์มาพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านนามน ท่านได้ปักกลดที่ใต้ต้นมะม่วงป่าใหญ่ ใกล้วัดบ้าน(วัดสัมพันธวงศ์) หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เดินธุดงค์ตามรอยท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์มาในพื้นที่ดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ใกล้วัดบ้านและเริ่มมีชุมชนหนาแน่นเพิ่มขึ้น คงไม่สงัดและวิเวกพอในการบำเพ็ญเพียรภาวนา ท่านจึงย้ายเข้ามาพำนักอยู่ในป่าด้านใน ซึ่งปัจจุบันนี้คือวัดป่านาคนิมิตต์และต่อมาที่ดินบางส่วนของวัดป่านาคนิมิตต์ได้ถูกชาวบ้านยึดถือจับจองเป็นที่ทำกิน” ปัจจุบันหลวงปู่อว้าน เขมโกเห็นว่าพื้นที่ของวัดบางส่วนนั้นซึ่งถูกชาวบ้านครอบครองไป ท่านมีความประสงค์ที่จะรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ จึงมีดำริกับคณะศิษยานุศิษย์ให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของวัด เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ดั้งเดิมที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ได้เคยมาพำนักปักกลดบำเพ็ญเพียรภาวนาให้กลับคืนมาเป็นมงคลสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้สืบไป นอกจากนี้ท่านยังมีดำริที่จะจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ไว้เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และเป็นอนุสรณ์สถานที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์และพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานฝ่ายวิปัสสนาธุระได้เคยมาบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาอบรมในธรรมปฏิบัติของศิษย์พระผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นอีกหลายรูป อาทิเช่นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ, หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร, หลวงปู่คำพอง ติสโส เป็นต้น ซึ่งต่อมาล้วนเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของประเทศไทยทั้งสิ้น นอกจากนี้วัดป่านาคนิมิตต์ยังเป็นสถานที่จดจารึกหลักธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระกรรมฐาน นั้นคือหนังสือ “มุตโตทัย” ซึ่งจดบันทึกโดยหลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโรในปี พ.ศ.2485 ดังนั้นศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงขอน้อมรับดำริธรรมของหลวงปู่อว้าน เขมโกด้วยความปิติใจเป็นล้นพ้นในการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกเทิดทูนบูชาคุณครูบาอาจารย์ในธรรมปฏิบัติและแนวทางปฏิปทา รวมทั้งคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ กันตสีโลมหาเถระ และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ซึ่งเป็นพระบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนน้อมสักการะบูชาสืบไป ในโอกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทศาสนิกชนที่มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ใน"โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์" โดยสามารถโอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี 412-3-23808-4 ชื่อบัญชี”กองทุนร่วมสร้างเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์”

หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน เทศน์วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2564

น้อมรำลึก หลวงตาสรวง สิริปุญโญ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เรียนเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ 4 ปี หลวงตาสรวง สิริปุญโญ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กำหนดการ เวลา 07.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 07.30 น. พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 09.00 น. พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาให้พร เสร็จพิธี รายนามพระเถระที่นิมนต์มาร่วมงาน 1. พระราชสุเมธี (เหลี่ยม สุจิณโณ) พรรษา 60 วัดภูตูมวนาราม เลย 2. พระครูวิโรจน์ธรรมจารย์ (บุญเรือง กิตติปุญโญ) พรรษา 57 วัดป่าอริยวงศาวาส ราชบุรี 3. พระวิมลศีลาจาร (อำนวย ภูริสุนทโร) พรรษา 55 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 4. พระมหาสามเรือน ปุญเญสโก พรรษา 55 วัดอโศการาม สมุทรปราการ 5. พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ พรรษา 49 วัดธรรมสถิต ระยอง 6. พระครูวัชรธรรมจารย์ (จิรวัฒน์ อัตตรักโข) พรรษา 48 วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์ 7. พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท จิรสินิทฺโธ) พรรษา 47 วัดป่าคีรีเขต จันทบุรี 8. พระครูวินัยธร (ทองจันทร์ พุทธญาโณ) พรรษา 47 สำนักสงฆ์หุบเขาผาจันทร์ นครราชสีมา 9. พระครูกิติธรรมสาร (ก่อเกียรติ ธัมมิโก) พรรษา 44 วัดพิชัยพัฒนาราม จันทบุรี 10. พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโณ พรรษา 42 วัดสังฆทาน นนทบุรี 11. พระสุวัฒน์ มหคฺโฆ พรรษา 35 วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ 12. พระศักดิ์ชาย อาโล พรรษา 30 วัดอโศการาม สมุทรปราการ 13. พระอนันท์ กิจจากาโร พรรษา 25 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 14. พระติดตาม หลวงพ่อเหลี่ยม สุจิณโณ

บ้านลานเสียงธรรม ลาดพร้าว 71 รายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 1.หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง บางกรวย นนทบุรี 2. พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัด พระบาทน้ำพุ 3. หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสา โร วัดสันติวนาราม ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 4.หลวงพ่อรุ้ง รุจจโณ วัดป่าหนองบำหรุ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 5.หลวงพ่อหล ปภัสโร วัดเขาน้อยปัจเจกธรรม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 6. หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี 7.หลวงปู่ศิลา สุมังคโล วัดป่าท่าสิมมา จ.อุดรธานี. 8.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้า เขตห้วยขวาง จ.กทม 9.พระอาจารย์อธิการชาญชัย วัดโพธิ์ชัย จ.หนองบัวลำภู

พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) พระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ บ้านหัวหนอง ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ปัจจุบันสิริอายุได้ ๗๔ ปี พรรษา ๕๓ การอุปสมบท หลวงปู่มีนามเดิมว่า “บุญจันทร์ เสน่ห์ดี” หรือในนามที่ลูกหลาน ลูกศิษย์ลูกหาเรียกจนติดปากว่า “หลวงปู่ดำ” หลวงปู่เป็นชาวกู่เเก้วโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ที่บ้านจีต ต.บ้านจีต อ.หนองหาน (ปัจจุบันแยกออกเป็น อ.กู่แก้ว) จ.อุดรธานี บิดาชื่อคุณพ่อหวด เสน่ห์ดี มารดาชื่อคุณแม่ตั้น เสน่ห์ดี ในขณะที่หลวงปู่มีอายุครบบวช จึงได้ขออนุญาตจากบิดามารดาว่าอยากบวช เมื่อบิดามารดาได้ให้อนุญาตแล้ว ท่านก็ได้เข้าวัดเพื่อเรียนครองนาค (หัดขานนาค) ที่วัดป่าศรีคุณรัตนาราม (วัดป่าส่างกกสั้น) หรือวัดป่าศรีคุณาราม ในปัจจุบัน หลวงปู่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ณ อุทกุกเขปสีมา (สีมาน้ำ) โดยการต่อเเพบวชในหนองเหนี่ยว โดยมี พระครูประภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร) วัดอัมพวัน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาวันดี วัดป่าศรีคุณาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ หลวงปู่บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม วัดป่าศรีคุณาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ต่อมาหลวงปู่บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรีคุณาราม และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวิสุทธิธรรมสุนทร” หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ เคยเล่าว่าในช่วงที่มีเวลาก่อนเข้าพรรษาทุกครั้ง หลวงปู่จะไปรับฟังโอวาทธรรมอยู่เสมอจากหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส, พระครูประภัสสรศีลคุณ หรือหลวงปู่ทัน ปภสฺสโร (พระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่) และศึกษาข้อวัตรปฏิบัติอย่างจริงจังกับหลวงปู่บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม วัดป่าศรีคุณาราม การจำพรรษา หลวงปู่เคยอยู่จำพรรษาที่ - วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี - วัดอรัญญิกาวาส อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี - วัดป่าบ้านหาดทรายมูล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร - วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี หน้าที่ปกครองทางคณะสงฆ์ - พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ - พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ใน พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี - วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในพระราชทินนามที่ พระครูโสภณสมณกิจ - วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม - พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านจีต (ธรรมยุต) - วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม ปัจจุบันหลวงปู่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบ้านจีต (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี สหธรรมมิก สหธรรมมิกของหลวงปู่ ประกอบด้วย หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี, หลวงปู่หนูจันทร์ กนฺตสีโล วัดป่าศิริวัฒนา อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี, หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (ปัจจุบันองค์ท่านอยู่วัดป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)

หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร อุปสมบท ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านถือกำเนิดเกิดมาจากบ้านที่มีลูกมากและยากจน ผ่านการต่อสู้ชีวิตที่มีทั้งทางผิดและถูกก่อนการบวช แม้บวชแล้วก็ยังต้องต่อสู้กับความอดอยาก ไม่มีแม้แต่คนจะใส่บาตรให้ฉัน และที่สำคัญท่านถูกคนระดับนายทุนสั่งเก็บ ด้วยการยิงด้วยปืนอาก้าชนิดเผาขน แต่ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม จีวรที่ห่มเต็มไปด้วยรูกระสุน แต่ท่านรอดชีวิตดั่งปาฏิหาริย์ กลับมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้กราบไหว้กันจนทุกวันนี้ หลวงปู่ฯ ท่านเคยไปอยู่ศึกษากับ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่ดอยแม่ปั๋ง และครูบาอาจารย์อีกหลายต่อหลายรูป หลวงปู่แหวน เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านประทับใจมากที่สุด หลวงปู่ฯท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่า “สมัยอยู่กับหลวงปู่แหวน เป็นช่วงที่อบอุ่นที่สุด พระทุกรูปที่อยู่จะต้องแย่งกันรับใช้หลวงปู่แหวน เช่น ต้มน้ำร้อน ซักผ้าสบงจีวร และอื่นๆ โดยไม่เกี่ยงว่าอันนี้หน้าที่ใคร เพราะมีแต่แย่งกันทำ เอาบุญ” หลังจากออกจาริกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อฝึกตนและเพื่อกราบครูบาอาจารย์แล้ว ท่านก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดสันติวนาราม (เขาน้ำตก) เดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่จันทา ถาวโร และครูบาอาจารย์อีกหลายรูป ได้เคยเดินทางมา หลวงปู่บุญส่ง ได้อบรมพระเณรให้อยู่ในพระธรรมวินัยมาโดยตลอด โดยมักให้ข้อคิดเตือนสติพระเณรเสมอๆว่า “เราบวชมา เราต้องปฏิบัติภาวนาไม่เอาเปรียบญาติโยม ผู้ให้ข้าวให้น้ำ ไม่ได้บวชมานั่งมานอนบวชเล่นบวชเรียน บวชต้องปฏิบัติ คนมาทำบุญที่นี่ต้องได้ผลบุญเต็ม เราต้องภาวนาแผ่เมตตาปฏิบัติให้เค้าอย่างเต็มที่”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน และกล่องเพลิงพระราชทาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญโญ) ป.ธ.7,ว.ท.พธ.ม.อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ จัดขึ้น ณ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานผ้าไตรพระราชทานจำนวน 10 ไตร และกล่องเพลิงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 5 ไตร โดยในวันนี้(วันที่ 20 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จากนั้นเวลา 10.00 น. พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 10 ไตร เวลา 13.30 น.พิธีทอดผ้าไตร เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญขึ้นสู่ที่ตั้งบนเมรุ จากนั้นนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี ทอดผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ไตร ประกอบพิธีวางเครื่องขอขมา และประกอบพิธีพระราชเพลิงศพ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวางดอกไม้จันทน์หน้าเมรุ โดยจะมีพิธีประชุมเพลิง ในวันนี้เวลา 20.30 น. สำหรับประวัติ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปญฺโญ ป.ธ.7) เดิมชื่อกานต์ อุทธิยานนท์ ภูมิลำเนา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2483 สิริอายุรวม 80 พรรษา บรรพชาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2497 อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2504 ณ พัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงและเขตดุสิต โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภณมหาเถระ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ วุฒิทางการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ประโยค 7 เกียรติคุณ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2513 เป็นเปรียญธรรม 7 ประโยค พ.ศ.2524 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระภัทรสารมุนี พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชคุณาภรณ์ และ พ.ศ.2562 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระเทพนันทาจารย์

พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข (ลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) เจ้าอาวาส วัดป่าไชยชุมพล ต. สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์...

พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย )วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย งานทองเหลืองหล่อรูปเหมือนองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบางแสม บางประกง ฉะเชิงเทรา อนุโมทนาสาธุ

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ ต.คลองพูล อ.คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

พระภัทรสีลคุณ (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) วัดป่าพระธาตุเขาน้อย จังหวัดราชบุรี

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร 081-454-8658 ประวัติพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เดิมชื่อ สุชิน นามสกุล ศรีสลวย เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ที่บ้านคลอง 17 ม.9 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บิดาชื่อนายศิริ ศรีสลวย มารดาชื่อ นางทวี ศรีสลวย อาชีพทำนา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดรามัญ คลอง17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิิงเทรา โดยมีพระครูโกวิทย์ ธรรมคุณ วัดรามัญเป็นอุปัชฌาย์ พระครูสุนทร บรรเจิด วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวินัยมุนี วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านออกปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่ตามป่าช้าตามเขา จนกระทั่งเดินทางมาพบ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก พ.ศ. 2519 ท่านมาอยู่กับท่านพ่อเฟื่อง โชติโก วัดธรรมสถิต เพื่อดูแลช่วยเหลือการสร้างพระเจดีย์ และสร้างพระพุทธรูปปรางนาคปรกหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 27 เมตร หนัก 700 ตัน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใหญ่ที่สุดในโลก พ.ศ. 2522 สร้างเจดีย์และพระพุทธรูปเสร็จ พ.ศ. 2529 ท่านเดินทางไปที่กรุงเทพฯ เพื่อรับศพของท่านพ่อเฟื่องโชติโก ที่นำมาจากฮ่องกง กลับมาเมืองไทย แล้วนำศพท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ไปให้ศิษยานุศิษย์ วัดอโศการามสวดพระอภิธรรมและคารวะเป็นเวลาเกือบ 1 ปี จึงนำกลับมาบำเพ็บกุศลที่วัดธรรมสถิต ต่ออีก 7 วันก็ครบ 1 ปีเต็มแล้วบรรจุไว้ที่วัดธรรมสถิตจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์สุชิน เดินธุดงค์ไปชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่กับชาวเขาเผ่าต่างๆเป็นเวลาประมาณ 5 ปี พ.ศ. 2536 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท สั่งให้พระอาจารย์สุชินมาสร้างกุฏิใหม่แทนหลังเก่าซึ่งผุพัง และสั่งให้สร้างพระเจดีย์ให้ด้วยจนเสร็จ กลับมาจำพรรษา วัดธรรมสถิต 3 ปีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตแทนท่านพ่อเฟื่อง โชติโก เมื่อปี พ.ศ. 2539 หลักธรรมคำสอน ให้พิจารณาตามหลักอานาปานสติ ดูลมหายใจเข้าออก ดูธาตุทั้ง 6 มีดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ให้รวมเป็นหนึ่งเดี่ยวจะทำให้เกิดพลัง เมื่อมีพลังแล้วใช้จิตเพ่งจิต จนเกิดความรู้ขึ้นในกายและในจิตเต็มบริบูรณ์ เกิดอำนาจพลังแห่งปัญญา รู้ตามสภาวะแห่งความเป็นจริงเห็นความเป็นทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา เรียกว่าไตรลักษณ์ เมื่อรู้แล้วให้ปล่อยความรู้ทั้งหมดทั้งทางโลก และทางธรรม ไม่ให้เหลือแม้กระทั่งปัจจุบันมุ่งเข้าสู่แดนพระนิพพานได้อย่างแน่นอน

วัดสังฆทาน นนทบุรี

วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี Wat Sanghathan (คลิปฉบับเต็ม) full เที่ยวไทย YPT วัด" อาจเป็นสถานที่ห่างไกลยามมีสุข แต่ปลายทางชีวิตของคนพุทธทุกคน คือประตูแห่งการจากลาของร่างกาย เข้าวัดสร้างบุญเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะหมดลงเมื่อใด

วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นวัดป่ากลางเมือง ที่ร่มรื่น ยึดมั่นแนวปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จนเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนอย่างมาก

งานบุญหล่อปูนพระพุทธมุณีศรีสังข์วาลย์และทอดผ้าป่าบวชเนกขัมมะ ณ วัดป่าน้ำตกเขมโก สุพรรณบุรี 6.12.2563

วัดป่าปทุมรัฐ งานหล่อพระประธาน

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุชาติ สงวนสินธ์ โยมบิดาของพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพงษ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ณ.เมรุชั่วคราววัดป่าไชยชุมพล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ************ ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ ณ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร รายนามพระเถระที่นิมนต์มีดังนี้ 1. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป้าสีห์พนมประชาคม สกลนคร พรรษา 70 2. พระครูวีรธรรมคุณ (อินตอง สุภวโร) วัดป่าวีระธรรม สกลนคร พรรษา 63 3. พระราชสุเมธี (เหลี่ยม/กิตติกร สุจิณโณ) วัดภูตูมวนาราม เลย พรรษา 60 4. พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (ศรี สิริธโร) วัดป่าโนนทองอินทร์ อุดรธานี พรรษา 60 5. หลวงพ่อทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ พรรษา 60 6. พระครูโสภณสมณกิจ (บุญจันทร์-ดำ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อุดรธานี พรรษา 59 7. หลวงพ่อเสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว บึงกาฬ พรรษา 59 8. พระครูอุดมญาณโสภณ (หลอ นาถกโร) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) สกลนคร พรรษา 58 9. พระครูพันธสมณวัฒน์ (ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม หนองบัวลำภู พรรษา 57 10. พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺตปุญโญ) วัดป่าอริยวงศาวาส ราชบุรี พรรษา 57 11. พระครูกิตติปัญญาคุณ (สวาท ปัญญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จันทบุรี พรรษา 56 12. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี พรรษา 55 13. พระวิมลศีลาจารย์ (อำนวย ภูริสุนทโร) วัดบรมนิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 55 14. หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนาราม เลย พรรษา 55 15. พระมหาสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม สมุทรปราการ พรรษา 55 16. หลวงพ่อคลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี พรรษา 53 17. พระครูบริหารสมาธิคุณ (คำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี พรรษา 53 18. พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน กันฺตสีโล) วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ สกลนคร พรรษา 52 19. หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร พรรษา 51 20. พระครูโสภณธรรมสุนทร (เลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร พรรษา 51 21. พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล) วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์ พรรษา 51 22. หลวงพ่อลี ถาวโร วัดป่าหนองทัพเรือ พิษณุโลก พรรษา 50 23. พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส อุดรธานี พรรษา 50 24. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ (เติมศักดิ์ ยุตตธัมโม) วัดป่าดงพระ สกลนคร พรรษา 50 25. หลวงตาแยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) บึงกาฬ พรรษา 50 26. พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ระยอง พรรษา 49 27. พระครูสุจิณณานุวัตร (หนูพิน ฐานุตตโม) วัดป่าโนนสีทอง อุดรธานี พรรษา 49 28. พระครูนิวิฐสมณวัตร (นงค์ ปคุโณ) วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น พรรษา 48 29. พระครูวัชรธรรมจารย์ (จิรวัฒน์ อัตตรักโข) วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์ พรรษา 48 30. หลวงพ่อจิตจำลอง ธนปาโล วัดป่าบ้านบ่อร้าง สกลนคร พรรษา 48 31. พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท สิรสนิทโท) วัดป่าคีรีเขต จันทบุรี พรรษา 47 32. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (จื่อ พันธมุตโต) วัดเขาตะเงาะอุดมพร ชัยภูมิ พรรษา 46 33. หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) อุดรธานี พรรษา 45 34. พระครูสังฆรักษ์อ่อนสี ธัมมโชโต วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ พรรษา 45 35. หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร อุดรธานี พรรษา 45 36. พระครูกิติธรรมสาร (ก่อเกียรติ ธัมมิโก) วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดป่าเขาน้อยสามผ่าน) จันทบุรี พรรษา 44 37. พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ เมตฺตจิตโต) วัดป่าสำราญนิเวศ อำนาจเจริญ พรรษา 44 38. พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (ประเสริฐ สิริคุตฺโต) วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อุบลราชธานี พรรษา 43 39. หลวงพ่อชัยนาท อโสโก วัดป่าเขาผา เพชรบูรณ์ พรรษา 43 40. พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน วัดสังฆทาน นนทบุรี พรรษา 42 41. พระครูโชติคุณาภรณ์ (ประครอง โชติกโร) วัดดอนม่วย สกลนคร พรรษา 41 42. พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม วัดป่าเขาลม ชัยภูมิ พรรษา 36 43. พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (มงคล กิตฺติมงฺคโล) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 35 44. พระอาจารย์สุวัฒน์ มหคฺโม วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ พรรษา 35 45. พระอาจารย์ศักดิ์ชาย อาโล วัดอโศการาม สมุทรปราการ พรรษา 25 46. พระมหาเกรียงศักดิ์ ฐิปตโสโต วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ พรรษา 25 47. พระอาจารย์อนันท์ กิจจากาโร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 25 สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพ/สาขาสว่างแดนดิน ชื่อบัญชี พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ บัญชีเลขที่ 413-0-68234-9 สอบถามเพิ่มเติมและจองโรงทานได้ที่คุณหม่ำ โทร 065-951-6990 และ 081-714-5482 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตเป็นกุศล,ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดังกล่าวมานี้เจริญพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ สาธุๆๆค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้