NEWs

เรื่อนแพกลางน้ำวัดสังฆทาน ได้หมดอายุการใช้งานแล้ว รื้อถอดย้ายทีสร้างใหม่ สาธุ

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรธัมโม วัดถ้ำเขาปรางค์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แถลงการณ์สถานการณ์วัดสังฆทาน

หล่อหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ประดิษฐานไว้สาขาวัดสังฆทาน

โครงการปลูกป่า วัดสังฆทาน

วัดสังฆทานสวยที่สุดในสามโลก นักข่าวเค้าว่าไว้ทุกสำนัก สาธุ สาธุ สาธุ

ประวัติ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก พระกรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณ วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก สุพรรณบุรี

ตักบาตรพระกรรมฐาน ทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน วันเสารที่ 12 พฤษภาคม 2561

เททองหล่อพระหลวงพ่อโตจำลอง สำนักป่าวิโมกธรรม ต.คลองไผ่ อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.39 น.

หลวงพ่อผาสุข สุขปญฺโญ เกาะผาสุก จันทบุรี

แท็กซี่คุณธรรม เรียกได้ตลอดปลอดภัย หายห่วง ผ่านการอบรมคุณธรรม จากวัดสังฆทานเรียบร้อย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประธานอนุญาตให้ พระราชวิสุทธิประชานาถ ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พระครูปลัดไพริทน์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน และ ผู้ดำเนินรายการธรรมข้างถนน คณะ NBT11 เข้ากราบสักการะ

สวดมนต์ข้ามปีวัดสังฆทาน 2560

คำของหลวงพ่อ หลวงพ่อสนอง สอนกรรมฐาน ณ ลานธรรม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

สวดมนต์แปลของวัดสังฆทาน ทำวัตรเช้า สวดมนต์แปลของวัดสังฆทาน ทำวัตรกลางวัน สวดมนต์แปลของวัดสังฆทาน ทำวัตรเย็น

ปลูกป่าเขื่อนมูลบน วัดสังฆทาน

งานประจำปี พิธีอัญเชิญแห่พระบรมสารีริกธาตุ วัดสังฆทาน สัปดาห์วิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

พระผู้ใจดี หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เดินทางจากอินเดีย

งานสวดอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

งานบูชาครูบาอาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน ของทุกปี

ธรรมยาตรา ตามรอยครูบาอาจารย์ นนทบุรี-สุพรรณบุรี วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2561

Powered by MakeWebEasy.com