บวชเนกขัมมะ วัดสังฆทาน

Last updated: 2020-12-23  |  14965 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บวชเนกขัมมะ วัดสังฆทาน


แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 กำหนดอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน

ระเบียบปฏิบัติ (การเตรียมตัวก่อนการรับศีล)

1. ผู้บวชเนกขัมมะให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกินครั้งละ 7 คืน นอกจากเป็นผู้ที่พระเจ้าหน้าที่หรือ        หัวหน้าแม่ชีรับรองให้อยู่ต่อได้

2. ผู้ปฏิบัติต้องนำหลักฐานคือ รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัว            ประชาชนหรือบัตรข้าราชการพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครบวช ผู้ใดต้องการ      ปิดวาจาให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร โดยสมัครปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน

3. เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องตามแบบที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น ห้ามใช้สไบลูกไม้ สไบถัก       หากไม่มี สามารถยืมชุดปฏิบัติธรรมของวัดได้

4. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาลงทะเบียนก่อน 16.00 น. เพื่อเตรียมตัวรับศีลในเวลา 17.00 น.

    3.30 น.ตื่นนอน ปฏิบัติกิจส่วนตัว 
    4.00 น.พร้อมกันที่พระอุโบสถหรือลานธรรมเพื่อทำวัตรเช้า จากนั้นจึงปฏิบัติธรรมและ                   ทำความสะอาดสถานที่ 
    6.30 น. รับน้ำปานะและเริ่มเดินจงกรม 
    9.30 น. รับประทานอาหาร
   12.30 น. ทำวัตรกลางวัน 
   15.00 น. ทำความสะอาดสถานที่กระทั่ง 
   16.00 น. จึงเริ่มเดินจงกรมอีกครั้งและรับน้ำปานะจากนั้น 
   18.00 น. ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม


สำหรับวันพระ วันเสาร์ และโอกาสพิเศษต่าง ๆ จะรับศีลอุโบสถ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม (เนสัชชิก) ตลอดรุ่งและช่วงเช้าจะมีสวดมนต์พิเศษเวลา 8.30 น.

Powered by MakeWebEasy.com